ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες υλικών και εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 25.10.2022. Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων μπορεί να αφορά το σύνολο κάθε επιμέρους ομάδας εργασιών ή και συνδυασμό ομάδων εργασιών και όχι μεμονωμένες εργασίες .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Stage platform 2*1m συνολικά 16 μ2 (8 τεμ)

Telescopic Legs 32 τεμ.

Παρελκόμενα Σύνδεσης/συναρμολόγησης Εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ /ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Πάνελ Εκθέσεων 20 τεμάχια

Βιτρίνες Εκθεμάτων 2 τεμάχια 1,80 *1,00*0,40 (αλουμίνιο +  τζάμι)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης κοινού για τον Πολυχώρο Πολιτισμού «Δεσμός»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Δημιουργία μονόφυλλου έντυπου πληροφόρησης Πολυχώρου Πολιτισμού «Δεσμός».

Για τις παραπάνω εργασίες μπορεί να παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις από το αρμόδιο προσωπικό στα γραφεία του Φορέα ή τηλεφωνικώς. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου, η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *