ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024

Οι στόχοι του Φορέα Τουρισμού Μολύβου προωθούνται μέσα από τις θεματικές ενότητες και υλοποιούνται από τις ομάδες έργου, όπως αυτές θα ορίζονται από το Δ.Σ. του Φορέα.

Οι ομάδες έργου (O.E.) συγκροτούνται από τακτικά και ειδικά μέλη και από φίλους του φορέα που θέλουν να προσφέρουν και να αναπτύξουν δραστηριότητα σε συγκεκριμένες θεματικές.

H σύσταση των ομάδων έργου, ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητες, ορίζονται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και επικυρώνονται ή ακυρώνονται στη πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Οι Ο.Ε. είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να μελετούν τα δεδομένα ενός έργου ή μιας πρότασης, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται προτάσεις στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει σχετικά και τέλος η O.E, στο πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι πλέον εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 ο Φορέας εντάσσεται στους φορείς ” Κοινωνικής & Αλληλέγγυας οικονομίας” όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια ενναλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της Αλληλεγγύης, της συνεργασίας καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής Εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για περιπατητικές διαδρομές που εντοπίζονται στο νησί της Λέσβου στην περιοχή Μολύβου Πέτρας.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου , σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου – επισκέπτη, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή και η μετέπειτα διαχείρισή της.

Η έρευνα θα αφορά την συλλογή και την ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συναντώνται στη ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από την χρήση της εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται σημαντικοί δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών.  

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει στοιχεία για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής συμβάλλοντας στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση της ως αειφόρο προορισμό.

Το νησί της Λέσβου αποτελεί μια από τις σημαντικότερές περιοχές βιοποικιλότητας με εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Με περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη φυτών, αποτελεί ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας της χώρας με πολλά από αυτά να εμφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο συγκεκριμένο νησί.

Η προαγωγή του αειφορικού μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Ταυτόχρονο η χρήση της εφαρμογής και η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών θα προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση η οποία με την σειρά της θα συντελέσει στην αύξησή του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικού και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  Το έργο « Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών» η περίπτωση Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω των προτεινόμενων δράσεως προάγει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών. Αρωγοί στη υλοποίηση της πρότασης θα είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της καθώς θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής εφαρμογής.

Το έργο προωθεί την ισότητα των φύλλων, τον εθελοντισμό, την Εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, τον παγκόσμιο πολίτη, την κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή.

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων- προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Επίσης αξιοποιεί τον υφιστάμενο χάρτη περιπατητικών διαδρομών της περιοχής Μολύβου και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπου παρουσιάζεται ένα σηματοδοτημένο δίκτυο διαδρομών της περιοχής.  

Βίντεο προβολής της Λέσβου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Το καλοκαίρι του 2020, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην παραγωγή βίντεο, με στόχο την προβολή της Λέσβου ως προορισμός.

Στο πρώτο βίντεο, με τίτλο “Dreaming of Lesvos, The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ως προορισμός, όπου οι επισκέπτες δημιουργούν αναμνήσεις για μια ζωή:

Στο δεύτερο βίντεο, με τίτλο “Lesvos: a family sized island! The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ο προορισμός οικογενειακών διακοπών:

Αναβολή του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και “Lesvos Food Fest Challenge”.

Αγαπητοί συνεργάτες-εταίροι του Lesvos Food Fest,

Διανύοντας μια εποχή συγκρατημένης αισιοδοξίας σχετικά με τις ημερομηνίες ανοίγματος

της εστίασης και του τουρισμού και έχοντας ζυγίσει τα δεδομένα  στη συγκεκριμένη περίοδο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις σχετικά με την οργάνωση του Φεστιβάλ.

Βάσει του περιεχομένου του Συμφώνου Συνεργασίας που έχουμε συναποφασίσει, και με μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά τόσο στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου όσο και στο μέλλον του τουρισμού και των επιχειρηματικών κλάδων που συνδέονται με τη φιλοξενία, προσανατολιζόμαστε στην αναβολή του Lesvos Food Fest όπως αυτό έχει προγραμματιστεί, για το 2021.

Για τους παραπάνω λόγους και κατόπιν σύστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Τουρισμό Μολύβου αναζητούμε εναλλακτικές προτάσεις για να αποφευχθεί η αδρανοποίηση του Lesvos Food Fest.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την όποια απόφαση παρθεί με ομοφωνία των εταίρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τριετή πορεία του φεστιβάλ καθώς και τους στόχους που έχουμε θέσει για την προβολή της γαστρονομίας του νησιού μας. 

Μια από τις προτάσεις που  προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της COVID εποχής και έχει ως στόχο να ταξιδέψει τη Λεσβιακή γαστρονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι το

“Lesvos Food Fest Challenge“. 

Συνοπτικά το περιεχόμενο της δράσης:

Η οργάνωση του φεστιβάλ θα συλλέξει προϊόντα από τους 60 παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται κατά τα 3 χρόνια διεξαγωγής του και θα τα οργανώσει σε θεματικές συνταγών (Breakfast, Brunch, Ouzo, High Tea, Fingerfood κλπ)

Από την παραπάνω διαδικασία θα προκύψουν Lesvos Food Challenge Boxes με προϊόντα, τα οποία θα σταλούν σε ισάριθμους chef και μάγειρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό να τα εντάξουν σε συνταγές και να μαγειρευτούν live βάσει προγράμματος που θα καταρτιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο οι chef θα “προκαλούν” τον επόμενο συνάδελφο βάσει προγράμματος με τη μορφή “σκυταλοδρομίας”.

Θεωρούμε ότι η προαναφερθείσα δράση θα έχει την αποδοχή του κοινού και των συνεργατών μας και θα ενεργοποιήσει παλιές και νέες συνεργασίες.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας αφενός για την οργάνωση του φεστιβάλ και αφετέρου για τις

εναλλακτικές δράσεις καθώς και την πρόθεσή σας να συνδράμετε ενεργά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα κινητοποιηθούν για την προβολή της γαστρονομίας της Λέσβου.

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου από την ίδρυσή του, αναπτύσσει  και προβάλλει σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλών και σηματοδοτημένων περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών από διάφορες περιοχές του νησιού Μόλυβο, Πέτρα, Μανταμάδο κλπ.  καθώς και σημεία με ενδιαφέρον περιβαλλοντικό, γεωλογικό και παρατήρησης πουλιών για όλη την Λέσβο με σκοπό να προσφέρει στον επισκέπτη την άμεση επαφή με την φύση τους κατοίκους και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής.

Το δίκτυο βασίζεται σε παλιά μονοπάτια επικοινωνίας μεταξύ των χωριών που συμπληρώνονται με την χρήση αγροτικών δρόμων.

Όλη αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στον χάρτη περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών που εκδίδει και διανέμει ο Φορέας τα τελευταία χρόνια και αφορά την ευρύτερη περιοχή Σκαμνιάς, Μολύβου, Πέτρας και ορεινού όγκου του Λεπετύμνου. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επισκέπτες που επιθυμούν να περπατήσουν σε όμορφες κοιλάδες, υγροτόπους, δάση περιοχές Natura,κλπ.

Στο χάρτη επίσης απεικονίζεται η διαδρομή του διεθνή αγώνα δρόμου βουνού Lesvos Trail και υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους περιπατητές και ποδηλάτες που κινούνται σε αυτές τις διαδρομές.

Για τους παραπάνω λόγους και σε μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον τουρισμό της Λέσβου ζητάμε την συμβολή σας και την έμπρακτη βοήθειά σας.

Συγκεκριμένα ζητάμε τον καθαρισμό των μονοπατιών την περίοδο μετά το Πάσχα ως τέλος Μαΐου. Ειδικά φέτος με τις έντονες βροχοπτώσεις χρειάζεται καθαρισμός ιδιαίτερα από τα χόρτα και κάποια κλαδέματα ώστε η διέλευση να είναι βατή.

Τα μονοπάτια που προτείνουμε παρέμβαση και έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα είναι:

Α) Σκαμνιάς Λεπετύμνου Κρύα Βρυση

Β) Λιμνοδεξαμενή Βαφειός

Γ) Πέτρα Πετρί Λυγώνα

Δ) Πέτρα Λυγώνα Βαφειός

Ε) Λυγώνα Άγιος Δημήτριος

ΣΤ) Βαφειός Λαγού

Ζ)   Άναξος Λαφιώνα

Πιστεύουμε στην θετική ανταπόκριση του αιτήματος που θα συμβάλει στην ανάδειξη του περιπατητικού τουρισμού στην περιοχή μας για όποιους επισκέπτες αποφασίσουν σε αυτή την δύσκολη περίοδο να επισκεφτούν το νησί μας. Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποδείξουμε στο συνεργείο τα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση.

Ασφαλείς και αισιόδοξοι για το αύριο

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας από τις δυσκολότερες χρονιές που περάσαμε ποτέ. Τοπικά και παγκόσμια. Στο μεγάλο τοπικό πλήγμα του μεταναστευτικού ήρθε να προστεθεί η πανδημία και τα αναγκαία αλλά επώδυνα, για όλους μας, μέτρα για την αποτροπή της. Οι αλλαγές και οι εξελίξεις, οικονομικές και κοινωνικές, που θα ακολουθήσουν, οι νέες προσαρμογές που θα απαιτηθούν για μια καινούργια εκκίνηση στην οικονομία του τουρισμού είναι μπροστά μας.

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, παρά την πανδημία και την αναστολή πολλών δραστηριοτήτων του, δεν σταμάτησε ποτέ και συνεχίζει να παρεμβαίνει με τα αιτήματα και τις  προτάσεις του προς την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, την ΔΕΥΑΛ Λέσβου, την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, τον ΣΕΤΕ, την ΓΣΕΒΕ. Αιτήματα και προτάσεις  για την ανακούφιση των επαγγελματιών και δημοτών που πλήττονται εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και παράλληλα επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν της Λέσβου.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν, προσπαθούμε, συνεχώς, υπό το συγκροτημένο παλλεσβιακά brand  “Lesvos the other  Aegean”,που πλέον, υιοθετήθηκε και από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα για την προώθηση του νησιού και την τοποθέτησή του, μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις διεθνείς αγορές.

Οι εναλλακτικές, κάθετες, αγορές στις οποίες, εδώ και χρόνια, ο Φορέας αγωνίζεται να τοποθετήσει το νησί μας, φαίνεται να διαμορφώνουν, τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη στην μετά covid εποχή με κατεύθυνση σε μια βιώσιμη-αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Σε αυτά τα πλαίσια, ως Φορέας Τουρισμού Μολύβου:

 • Συνεχίσαμε τις ενέργειες για την προβολή της Λέσβου με την προώθηση του brand Lesvos the other Aegean και την χρήση εφαρμογών online επικοινωνίας στα social media.
 • Συνεχίσαμε την ανανέωση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό της κεντρικής ιστoσελίδας: www.theotheraegean.com, όλων των social media (twitter, facebook, instagram), έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή δικού μας φωτογραφικού υλικού και σε στοχευμένες καμπάνιες για την προβολή της Λέσβου μέσω social media.
 • Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου έχουν δημιουργηθεί 3 video spot και παραγωγή φωτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν στις καμπάνιες προβολής της επόμενης χρονιάς.
 • Συνεχίζουμε να έχουμε ένα οργανωμένο γραφείο με υπαλλήλους και εξοπλισμό. Σημαντική βοήθεια σε αυτό προσφέρει το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου που μέσα από τα κοινά γραφεία συνδράμει σε όλο αυτό το εγχείρημα.
 • Εκδώσαμε το ενημερωτικό Free Press 2020 και τον  χάρτη περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών εκδόσεις απαραίτητες για τους επισκέπτες του νησιού.

Στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής προσφοράς μας:

 • Τοποθετήσαμε 2 απινιδωτές σε κεντρικά σημεία στον Μόλυβο και στην Πέτρα με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία και ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας.
 • Ετοιμαζόμαστε, στο επόμενο διάστημα, για την τοποθέτηση και σε άλλα σημεία απινιδωτών και στην δημιουργία ομάδας Πρώτων Βοηθειών με εξοπλισμό που μας έχουν διαθέσει άλλοι χορηγοί.
 • Συνεχίσαμε την ομαδική ασφάλεια ζωής και βοήθειας με την INTERAMERICAN. Ένα προνόμιο για την υγεία που αφορά τα μέλη του δικτύου.
 • Θεσμοθετούμε το Σχολείο Τουρισμού και Γαστρονομίας, υπό τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου, με την έγκριση της πρότασή μας από την ΕΤΑΛ  μέσου του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER  με το ποσό  19 058 € για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στον πολιτιστικό τομέα:

 • Συνεχίζουμε την δημιουργία για τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΔΕΣΜΟΣ». Για το έργο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, σχεδόν, στο 50%. Ο νέος Πολυχώρος Πολιτισμού που δημιουργούμε γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με συνολικό προϋπολογισμό 243.146,00 € (συνολικής δημόσιας δαπάνης).  Ένα  μεγάλο έργο που υλοποιείται και θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2021. Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος πολιτισμού για όλη την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Ένας χώρος που θα ταυτιστεί με τον πολιτισμό του Μολύβου και παράλληλα θα συνδράμει και θα υποστηρίξει την πολιτιστική – τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λέσβου.
 • Οργανώσαμε και φέτος τον Θεσμό με το Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού Μολύβου.

Στην χρονιά που διανύουμε ήταν να πραγματοποιηθεί και η εκλογική διαδικασία για την ανανέωση των οργάνων Διοίκησης του Φορέα. Δυστυχώς δύο φορές,  μία τον Απρίλιο που έληγε η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. και μία τον Νοέμβριο όπου είχε μεταφερθεί δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τις εκλογές λόγω της απαγόρευσης των συναθροίσεων και των μέτρων για την πανδημία.

Το Δ. Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση, λόγω της αδυναμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε να  μεταφερθούν οι εκλογές στο πρώτο τετράμηνο του 2021 εφόσον   το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σ’ αυτή την σχεδιαζόμενη, μετά την πανδημία πορεία του συλλογικού μας δικτύου Lesvos the other Aegean και του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, θεωρούμε δεδομένη την στήριξή σας όπως πάντοτε. Χωρίς την στήριξη αυτή και την συνδρομή όλων σας τίποτα δεν θα είχε κερδηθεί και τίποτα δεν μπορεί να γίνει κατορθωτό. Η κρίση την οποία περνούμε ας γίνει η νέα ευκαιρία του μέλλοντός μας. Το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας είναι πρωτίστως στο δικό μας χέρι.

Ευχόμαστε ήρεμες και καλές γιορτές σε όλες και  όλους.

Υγιείς και ασφαλείς για μια  νέα δημιουργική εκκίνηση το 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΡΙΩΝ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.4).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες σε ομάδες και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι τις 30/05/2019 .Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να αφορά σε ομάδα εργασιών και το σύνολο των εργασιών της ομάδας :

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2019

 • Παραγωγή πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης / κειμένου διασκευής παραμυθιού  (αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές συμμετεχόντων μουσικών και μαέστρου ) Ηχογράφηση/ηχητική επεξεργασία μουσικού παραμυθιού.
 • Παραγωγή/τεχνική υποστήριξη συναυλίας μαθητών της Ακαδημίας Κιθάρας και Διαγωνισμού Κιθάρας για το 2019. (Ηχητική κάλυψη – Φωτιστική κάλυψη – Εξέδρα – Back line)
 • Μουσικοθεατρική εκδήλωση για παιδιά 7 – 12 ετών για το 2019. Η τιμή περιλαμβάνει τεχνική , ηχητική & φωτιστική κάλυψη
 • Τεχνική και ηχητική κάλυψη 10 συναυλιών κιθάρας /μουσικής και παράλληλων εκδηλώσεων για το φεστιβάλ του 2019.  Η τιμή συμπεριλαμβάνει: (Ηχητική κάλυψη – Φωτιστική κάλυψη – Εξέδρα – Back line) και τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων.

ΟΜΑΔΑ Β  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΔΙΑΜΟΝΗ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2019

 • Μεταφορές 7 μουσικών στον Μόλυβο (ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη )
 • Μεταφορές 3 μουσικών στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη)
 • Μεταφορές 4 ξένων μουσικών στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από εξωτερικό από και προς Μυτιλήνη)
 • Οδική μεταφορά 14 άτομα Μυτιλήνη -Μόλυβος  & Μόλυβος – Μυτιλήνη
 • Διαμονή και διατροφή για τους μουσικούς  για το 2019 (σύνολο 77 διανυκτερεύσεις και 77 γεύματα)

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 1 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες υλικών και εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.04.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων μπορεί να αφορά κάθε επιμέρους εργασία ή και συνδυασμό εργασιών .

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Τοίχοι μονής γυψοσανίδας 42,51 μ2 – Τοίχοι διπλής γυψοσανίδας 6,15 μ2 (υλικά και εργασία)
 2. Ασβεστοκονιάματα τριπτά 82 μ2 εργασία
 3. Αρμολογήσεις πέτρας κατ αποκοπή
 4. Ασβεστοκονιάματα τριπτά 82 μ2 – Αρμολογήσεις πέτρας -Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους – Επενδύσεις τοίχων με τούβλο 10,00 μ2 (υλικά)

Κόλλες πλακιδίων και στόκοι γιαΕπενδύσεις τοίχων και στρώσεις δαπέδων 94 μ2

 • Πλακίδια δαπέδου 32 μ2 – Πλακίδια τοίχου 62 μ2
 • Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια 62,00  μ2 – Στρώσεις δαπέδου με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης και σοβατεπί (περιλαμβάνει εξισωτική στρώση) 32 μ2 (εργασία)
 • Επενδύσεις τοίχων με τούβλο 10,00 μ2 (εργασία)
 • Επένδυση με πλάκες γρανίτη 3 μμ (υλικά και εργασία)
 • Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες δρυός και σοβατεπί 104,30 μ2 (υλικά)
 • Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες δρυός και σοβατεπί 104,30 μ2 (εργασία)
 • Πόρτες από MDF (εσωτερικές) 8,80 μ2 – Εξώθυρα δίφυλλη από μεράντι με τζάμι securit, πόμολα, βαφή και παντζούρι πόρτας μεράντι δίφυλλο κλειδαριές /πόμολα/βαφή 1 τεμ -παράθυρο μεράντι τζάμι securit 1,50 μ2 πόμολα βαφή με παντζούρι μεράντι πόμολα βαφή -παράθυρα υαλοστάσια φεγγίτες βαφή 3 τεμάχια – παράθυρα υαλοστάσια WC από μεράντι πόμολα /βαφή 3 τεμάχια – παντζούρια αποθήκης μεράντι βαφή 2 τεμάχια
 • Σιδερένιες πόρτες (βαφή πόμολα κλειδαριά) 2 τεμάχια
 • Ντουλάπες μελαμίνης δρυς 18,23 μ2
 • Ντουλάπια κουζίνας 5,08 μμ με νεροχύτη και μπαταρία σετ
 • Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους 126,00 μ2 (εργασία)
 • Χρωματισμοί (Πλαστικά επί τοίχου 172 μ2- Βερνικοχρωματισμός ξύλινων/σιδηρών επιφανειών 219 μ2 – Βερνικοχρωματισμός πέτρας 119,00 μ2 (εργασία)
 • Υλικά Χρωματισμών (Πλαστικά επί τοίχου 172 μ2- Βερνικοχρωματισμός ξύλινων/σιδηρών επιφανειών 219 μ2 – Βερνικοχρωματισμός πέτρας 119,00 μ2 (υλικά)
 • Είδη υγιεινής WC (υλικά)
 • Είδη υγιεινής WC (εργασία)
 • Ύδρευση-αποχέτευση λουτρού-wc καταστήματος (σωληνώσεις και συνδέσεις) υλικά και εργασία
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση καταστήματος (σωληνώσεις) -Ηλεκτρική εγκατάσταση καταστήματος (καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) Φωτισμός  – Φωτιστικά LED σποτ 30 τεμάχια  – Προβολείς Led 30 Τεμάχια (προμήθεια υλικών)  
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση καταστήματος (σωληνώσεις) -Ηλεκτρική εγκατάσταση καταστήματος (καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) -Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου -ηλεκτρική εγκατάσταση περιβάλλοντος χώρου -ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και εξοπλισμού εργασία

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 2 (ΕΠΙΠΛΑ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.06.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι μέρος των εργασιών .

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΕΠΙΠΛΑ

 • Καθίσματα εκδηλώσεων πτυσσόμενα 150 τεμάχια  
 • Τραπέζια εκδηλώσεων- συνεδρίων 1,52*0,76 20 τεμάχια
 • Συνεδριακά καθίσματα 100 τεμάχια
 • Gazebo (κιόσκι) Αλουμινίου διαστάσεων 3,00*3,00  6 τεμάχια
 • Κιόσκι ξύλινο διαστάσεων 2,40 *1,80*2,30 1 τεμάχιο
 • Τραπέζι πάγκος εκδηλώσεων 10 τεμάχια

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 3 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.06.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι μέρος των εργασιών .

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Projector FHD  1 τεμάχιο
 • Βάση οροφής Projector 1 τεμάχιο
 • UPS 1500 VA 1 τεμάχιο
 • Switcher HDMI ultra HD 1 τεμάχιο
 • video extender HDMI 4 τεμάχια  video 4K 1 τεμάχιο
 • Σύστημα καταγραφής εικόνας αποτελούμενο κατ ελάχιστον από καταγραφικό μηχάνημα  , 4 κάμερες FHD ,σκληρό δίσκο 500 gb τουλάχιστον και παρελκόμενα σύνδεσης
 • Routerboard 10 gigabit 1 τεμάχιο
 • Internet Access Point 2 Τεμάχια
 • 24 PORT DESKTOP SWITCH 1 τεμάχιο
 • Σύστημα Central Standing Cabinet με ράφια Rack για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού
 • Καλώδια UTP για την διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού 1300 μέτρα
 • Η εργασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο κόστος προμήθειας του και δεν θα χρεωθεί ανεξάρτητα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 4 (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.06.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι μέρος των εργασιών .

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ /ΠΥΡΑΝΙΧΕΥΣΗΣ

 • Σύστημα Συναγερμού που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον ένα κέντρο 32 ζωνών , πληκτρολόγιο ,σειρήνα , υπέρυθρους ανιχνευτές 4 τεμάχια , συσκευή ελέγχου πίνακα και παρελκόμενα σύνδεσης και μπαταρίες
 •   Σύστημα πυρανίχνευσης που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον έναν πίνακα 4 ζωνών , φαροσειρήνα , 6 ανιχνευτές οπτικούς καπνού με τις βάσεις τους, μπουτόν και παρελκόμενα σύνδεσης και μπαταρίες
 • Σύστημα πυρόσβεσης αποτελούμενο από 2 πυροσβεστικές φωλιές και 4 πυροσβεστήρες των 6 κιλών
 • Σύστημα κλιματισμού τύπου ντουλάπας 2 τεμάχια κατ ελάχιστον 55000 BTU έκαστο με παρελκόμενα σύνδεσης
 • Η εργασία εγκατάστασης /τοποθέτησης του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο κόστος προμήθειας του και δεν θα χρεωθεί ανεξάρτητα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 5 (ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.06.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι μέρος των εργασιών .

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

 • Ψύκτης νερού

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 6 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.06.2019 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι μέρος των εργασιών .

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 03/2019 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά