Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Εφαρμογών H περίπτωση Μολύβου – Πέτρας

Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου

μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Εφαρμογών

H περίπτωση Μολύβου – Πέτρας

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου ανακοινώνει την έναρξη από 1 Οκτωβρίου της υλοποίησης της δράσης  με τίτλο «Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών: Η περίπτωση Μολύβου – Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Το έργο υλοποιείτε με δικαιούχο τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου, με συνεργαζόμενο Φορέα το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Πράσινου Ταμείου απ’ όπου χρηματοδοτείτε με προϋπολογισμό 50.000,00 €.

Το έργο έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των σηματοδοτημένων περιπατητικών διαδρομών της περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, και τη μετάβαση της σε ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο όπου η οικονομική ανάπτυξη δε θα λειτουργεί εις βάρος, αλλά ως σύμμαχος του φυσικού περιβάλλοντος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενσωματώνει τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων πεδίου με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα – διαθέσιμη προς χρήση από όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διασχίσουν τις διαδρομές. Μέσα από τη χρήση της, θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και της ιστορίας της περιοχής.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί από μόνη της ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας, βασισμένο στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, και δη των εξεταζόμενων μονοπατιών, και στην καινοτόμο διαχείριση των περιοχών του ευρύτερου περιβάλλοντος των ανωτέρω οικισμών. Συγκεκριμένα, η καταγραφή και η αποτύπωση του συνόλου του χαρακτηριστικών που σχετίζονται μ’ αυτά, όπως i) φυσικά (χλωρίδας/πανίδα), ii) πολιτιστικά (μνημεία από τα οποία αυτά διέρχονται), iii)ιστορίας (ιστορικά και μυθολογικά που τυχόν έχουν καταγραφεί) σε συνδυασμό με την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, και τη συμμετοχή των πολιτών στο μεγαλύτερο μέρος του έργου

(μέσα από τις διαδραστικές περιπατητικές διαδρομές και τις ημερίδες), θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Η Εφαρμογή που θα δημιουργηθεί έχει σκοπό να προσφέρει στους χρήστες ασφαλείς εναλλακτικές εμπειρίες ξενάγησης στα μονοπάτια της περιοχής. Θα αποτελεί έναν ψηφιακό οδηγό πεζοπορίας και εξερεύνησης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας, η οποία θα ενσωματώνει πληροφορίες και χαρακτηριστικά για δώδεκα (12) πεζοπορικές διαδρομές. Η Εφαρμογή θα αναδείξει τα παλιά μονοπάτια της περιοχής με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου. Κάθε διαδρομή θα έχει

αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες και έναν πίνακα σημείων ενδιαφέροντος.                           Η Εφαρμογή θα περιλαμβάνει χαρτογραφικό περιβάλλον με χάρτες που θα λειτουργούν ‘online’ και ‘offline’ (με και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο-internet) ενώ θα εμπεριέχει εισαγωγικά καθώς και αναλυτικά κείμενα για την περιοχή μελέτης.

Το έργο θα αποτελέσει συνέχεια μιας σειράς δράσεων που υλοποιούνται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου και του δικτύου κάτω από την ομπρέλα του brand Lesvos the other Aegean σύμφωνα με στην προώθηση της ιδιαιτερότητας του τόπου, ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες και προτιμήσεις ορισμένων κάθετων (εναλλακτικών) αγορών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε σχέση με τον περιπατητικό τουρισμό,  για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση αυτών των «ειδικών ομάδων» με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Παράλληλα ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου μέσου του προγράμματος ξεκινάει μία νέα συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέτει νέες βάσεις για την συνέχιση αυτής της συνεργασίας αλλά και για νέες συνεργασίες με σκοπό την  μετάβαση σε ένα αειφόρο μοντέλο για την περιοχή.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και το δίκτυο επιχειρήσεων, φορέων και μελών που εκπροσωπεί μετά τα σχετικά δημοσιεύματα στον Λεσβιακό τύπο σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Αγίας Παρασκευής – Πέτρας ζητά την άμεση ενεργοποίηση και συνεννόηση όλων των θεσμικών Φορέων που έχουν άμεση σχέση με το έργο προκειμένου να αποπεμφθεί η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ανατροπή σε ένα έργο που θα δώσει μία τεράστια αναπτυξιακή πνοή για ολόκληρο το νησί.

Η ευρύτερη περιοχή Πέτρας – Ανάξου- Μήθυμνας η κατεξοχήν τουριστική περιοχή του νησιού, με τουριστικές υποδομές και την Πύλη Schengen της Πέτρας, όπου αντιστοιχεί σχεδόν το ήμισυ του τουριστικού δυναμικού ολόκληρου του νησιού δεν μπορεί να περιμένει άλλο από το ανεπαρκές και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου μας και δυσφήμιση για όλη την Λέσβο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕRΙCAN

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου τα τελευταία 3 χρόνια έχει προβεί στην σύναψη ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (υγείας και βοήθειας) με την INERAMERICAN για τα μέλη του. Ο απολογισμός του ομαδικού συμβολαίου όλα αυτά τα χρόνια είναι θετικός. Αυτό σημαίνει ότι όσα μέλη μας χρειάστηκαν νοσηλεία, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένα σε οποιαδήποτε κέντρα νοσηλείας και αν νοσηλευθήκαν!!!!

Το ομαδικό συμβόλαιο υγείας ανανεώνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο έτσι ώστε να μπορούν να έχουν αυτήν την τόσο σημαντική παροχή και νέα μέλη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου ενημερώνει τα μέλη του ότι έγινε χρήση και των δύο αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε ανάλογα περιστατικά στην Πέτρα και τον Μόλυβο, και κάλυψε τα ανταλλακτικά ( ηλεκτρόδια) μιας χρήσης που είναι απαραίτητα για την λειτουργεία των απινιδωτών με κόστος 140 ευρώ μη έχοντας άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Κατάθεση πρότασης για πρόγραμμα.

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», για δράσεις προβολής με σκοπό την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

Αφορά προβολή και προώθηση δράσεων μέσω τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα της Λέσβου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Επίσκεψη Σ. Ζαχαράκη και Γ. Αμυρά

Μέλη του Δ.Συμβουλίου του Φορέα πήραν μέρος στην συνάντηση με φορείς του Τουρισμού που έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης της υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά στον Μόλυβο.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου

Το Δ. Συμβούλιο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων του επισκέφθηκε στις 26 Μαΐου τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη Κωσταντίνο. 

Το Δ. Συμβούλιο έθεσε τις προτάσεις τους για την προβολή της Λέσβου με επίκεντρο την Ελληνική αγορά γι αυτήν την τουριστική σεζόν , καθώς και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από τώρα για τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα συζητήθηκε η υποστήριξη της Περιφέρειας για τα Φεστιβάλ και της δράσεις του Φορέα για το 2021.

Ο περιφερειάρχης ανταποκρίθηκε στην συζήτηση θετικά.

Τα μέλη που παραβρέθηκαν:

Μόλβαλης Νίκος, Μαντζώρος Θεόφιλος, Βατή Γαβριέλλα, Γρηγορίου Άρης.

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Αιγαίου

Το Δ. Συμβούλιο του Φορέα επισκέφθηκε στις 14 Ιουνίου τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής  κ. Κουτουλάκη Μανώλη όπου ακολούθησε ενημέρωση των μέλλων  του Δ. Συμβουλίου για όλη την δραστηριότητα και την λειτουργεία του Φορέα.

Συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας και υποστήριξης του έργου του Φορέα, καθώς και η συμμετοχή μέσω διαβούλευσης σε δράσεις που άπτονται της Γ. Γραμματείας Αιγαίου .

Παράλληλα συζητήθηκε η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας για τις φετινές διοργανώσεις και φεστιβάλ του Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Παρόντα μέλη στην συνάντηση:

Μόλβαλης Νίκος , Κράλλη Μαρίζα, Μαντζώρος θεόφιλος, Κυριακόπουλος Γιάννης

Συνάντηση με την Κατερίνα Νοτοπούλου

Ο Πρόεδρος του Φορέα Νικόλαος Μόλβαλης και ο Αντιπρόεδρος Γρηγορίου Άρης παραβρέθηκαν στην συνάντηση που έγινε στον Μόλυβο με άλλους φορείς με την υπεύθυνη για θέματα τουρισμού του Σύριζα κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου και την ενημέρωσαν για τα προβλήματα πάνω στον τουριστικό κλάδο του Νησιού.

Παραχώρηση γραφείου ενημέρωσης επισκεπτών Μολύβου στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα Τουρισμού Μολύβου , το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Μήθυμνας συμφώνησε για την παραχώρηση του γραφείου ενημέρωσης επισκεπτών με  ομόφωνη απόφαση αριθμ. 18/21 του τοπικού συμβουλίου Μήθυμνας στις 29/4/2021.   Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.136/2021 στις 8/6/2021 Παραχώρησε τον χώρο στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου    

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μόλβαλης μαζί με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Βέρρο Ταξιάρχη υπέγραψαν την σχετική σύμβαση για την παραχώρηση. Η διάρκεια της ορίζεται στα 5 έτη.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024

Οι στόχοι του Φορέα Τουρισμού Μολύβου προωθούνται μέσα από τις θεματικές ενότητες και υλοποιούνται από τις ομάδες έργου, όπως αυτές θα ορίζονται από το Δ.Σ. του Φορέα.

Οι ομάδες έργου (O.E.) συγκροτούνται από τακτικά και ειδικά μέλη και από φίλους του φορέα που θέλουν να προσφέρουν και να αναπτύξουν δραστηριότητα σε συγκεκριμένες θεματικές.

H σύσταση των ομάδων έργου, ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητες, ορίζονται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και επικυρώνονται ή ακυρώνονται στη πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Οι Ο.Ε. είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να μελετούν τα δεδομένα ενός έργου ή μιας πρότασης, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται προτάσεις στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει σχετικά και τέλος η O.E, στο πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι πλέον εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 ο Φορέας εντάσσεται στους φορείς ” Κοινωνικής & Αλληλέγγυας οικονομίας” όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια ενναλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της Αλληλεγγύης, της συνεργασίας καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής Εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για περιπατητικές διαδρομές που εντοπίζονται στο νησί της Λέσβου στην περιοχή Μολύβου Πέτρας.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου , σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου – επισκέπτη, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή και η μετέπειτα διαχείρισή της.

Η έρευνα θα αφορά την συλλογή και την ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συναντώνται στη ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από την χρήση της εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται σημαντικοί δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών.  

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει στοιχεία για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής συμβάλλοντας στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση της ως αειφόρο προορισμό.

Το νησί της Λέσβου αποτελεί μια από τις σημαντικότερές περιοχές βιοποικιλότητας με εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Με περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη φυτών, αποτελεί ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας της χώρας με πολλά από αυτά να εμφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο συγκεκριμένο νησί.

Η προαγωγή του αειφορικού μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Ταυτόχρονο η χρήση της εφαρμογής και η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών θα προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση η οποία με την σειρά της θα συντελέσει στην αύξησή του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικού και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  Το έργο « Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών» η περίπτωση Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω των προτεινόμενων δράσεως προάγει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών. Αρωγοί στη υλοποίηση της πρότασης θα είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της καθώς θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής εφαρμογής.

Το έργο προωθεί την ισότητα των φύλλων, τον εθελοντισμό, την Εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, τον παγκόσμιο πολίτη, την κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή.

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων- προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Επίσης αξιοποιεί τον υφιστάμενο χάρτη περιπατητικών διαδρομών της περιοχής Μολύβου και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπου παρουσιάζεται ένα σηματοδοτημένο δίκτυο διαδρομών της περιοχής.