ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Επίσκεψη Σ. Ζαχαράκη και Γ. Αμυρά

Μέλη του Δ.Συμβουλίου του Φορέα πήραν μέρος στην συνάντηση με φορείς του Τουρισμού που έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης της υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά στον Μόλυβο.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου

Το Δ. Συμβούλιο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων του επισκέφθηκε στις 26 Μαΐου τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη Κωσταντίνο. 

Το Δ. Συμβούλιο έθεσε τις προτάσεις τους για την προβολή της Λέσβου με επίκεντρο την Ελληνική αγορά γι αυτήν την τουριστική σεζόν , καθώς και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από τώρα για τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα συζητήθηκε η υποστήριξη της Περιφέρειας για τα Φεστιβάλ και της δράσεις του Φορέα για το 2021.

Ο περιφερειάρχης ανταποκρίθηκε στην συζήτηση θετικά.

Τα μέλη που παραβρέθηκαν:

Μόλβαλης Νίκος, Μαντζώρος Θεόφιλος, Βατή Γαβριέλλα, Γρηγορίου Άρης.

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Αιγαίου

Το Δ. Συμβούλιο του Φορέα επισκέφθηκε στις 14 Ιουνίου τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής  κ. Κουτουλάκη Μανώλη όπου ακολούθησε ενημέρωση των μέλλων  του Δ. Συμβουλίου για όλη την δραστηριότητα και την λειτουργεία του Φορέα.

Συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας και υποστήριξης του έργου του Φορέα, καθώς και η συμμετοχή μέσω διαβούλευσης σε δράσεις που άπτονται της Γ. Γραμματείας Αιγαίου .

Παράλληλα συζητήθηκε η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας για τις φετινές διοργανώσεις και φεστιβάλ του Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Παρόντα μέλη στην συνάντηση:

Μόλβαλης Νίκος , Κράλλη Μαρίζα, Μαντζώρος θεόφιλος, Κυριακόπουλος Γιάννης

Συνάντηση με την Κατερίνα Νοτοπούλου

Ο Πρόεδρος του Φορέα Νικόλαος Μόλβαλης και ο Αντιπρόεδρος Γρηγορίου Άρης παραβρέθηκαν στην συνάντηση που έγινε στον Μόλυβο με άλλους φορείς με την υπεύθυνη για θέματα τουρισμού του Σύριζα κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου και την ενημέρωσαν για τα προβλήματα πάνω στον τουριστικό κλάδο του Νησιού.

Παραχώρηση γραφείου ενημέρωσης επισκεπτών Μολύβου στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα Τουρισμού Μολύβου , το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Μήθυμνας συμφώνησε για την παραχώρηση του γραφείου ενημέρωσης επισκεπτών με  ομόφωνη απόφαση αριθμ. 18/21 του τοπικού συμβουλίου Μήθυμνας στις 29/4/2021.   Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.136/2021 στις 8/6/2021 Παραχώρησε τον χώρο στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου    

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μόλβαλης μαζί με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Βέρρο Ταξιάρχη υπέγραψαν την σχετική σύμβαση για την παραχώρηση. Η διάρκεια της ορίζεται στα 5 έτη.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024

Οι στόχοι του Φορέα Τουρισμού Μολύβου προωθούνται μέσα από τις θεματικές ενότητες και υλοποιούνται από τις ομάδες έργου, όπως αυτές θα ορίζονται από το Δ.Σ. του Φορέα.

Οι ομάδες έργου (O.E.) συγκροτούνται από τακτικά και ειδικά μέλη και από φίλους του φορέα που θέλουν να προσφέρουν και να αναπτύξουν δραστηριότητα σε συγκεκριμένες θεματικές.

H σύσταση των ομάδων έργου, ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητες, ορίζονται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και επικυρώνονται ή ακυρώνονται στη πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Οι Ο.Ε. είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να μελετούν τα δεδομένα ενός έργου ή μιας πρότασης, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται προτάσεις στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει σχετικά και τέλος η O.E, στο πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι πλέον εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 ο Φορέας εντάσσεται στους φορείς ” Κοινωνικής & Αλληλέγγυας οικονομίας” όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια ενναλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της Αλληλεγγύης, της συνεργασίας καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής Εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για περιπατητικές διαδρομές που εντοπίζονται στο νησί της Λέσβου στην περιοχή Μολύβου Πέτρας.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου , σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου – επισκέπτη, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή και η μετέπειτα διαχείρισή της.

Η έρευνα θα αφορά την συλλογή και την ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συναντώνται στη ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από την χρήση της εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται σημαντικοί δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών.  

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει στοιχεία για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής συμβάλλοντας στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση της ως αειφόρο προορισμό.

Το νησί της Λέσβου αποτελεί μια από τις σημαντικότερές περιοχές βιοποικιλότητας με εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Με περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη φυτών, αποτελεί ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας της χώρας με πολλά από αυτά να εμφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο συγκεκριμένο νησί.

Η προαγωγή του αειφορικού μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Ταυτόχρονο η χρήση της εφαρμογής και η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών θα προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση η οποία με την σειρά της θα συντελέσει στην αύξησή του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικού και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  Το έργο « Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών» η περίπτωση Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω των προτεινόμενων δράσεως προάγει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών. Αρωγοί στη υλοποίηση της πρότασης θα είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της καθώς θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής εφαρμογής.

Το έργο προωθεί την ισότητα των φύλλων, τον εθελοντισμό, την Εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, τον παγκόσμιο πολίτη, την κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή.

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων- προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Επίσης αξιοποιεί τον υφιστάμενο χάρτη περιπατητικών διαδρομών της περιοχής Μολύβου και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπου παρουσιάζεται ένα σηματοδοτημένο δίκτυο διαδρομών της περιοχής.  

Βίντεο προβολής της Λέσβου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Το καλοκαίρι του 2020, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην παραγωγή βίντεο, με στόχο την προβολή της Λέσβου ως προορισμός.

Στο πρώτο βίντεο, με τίτλο “Dreaming of Lesvos, The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ως προορισμός, όπου οι επισκέπτες δημιουργούν αναμνήσεις για μια ζωή:

Στο δεύτερο βίντεο, με τίτλο “Lesvos: a family sized island! The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ο προορισμός οικογενειακών διακοπών:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 2 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες υλικών και εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.05.2021 .Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων μπορεί να αφορά κάθε επιμέρους εργασία ή και συνδυασμό εργασιών .

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Διαμόρφωση χώρων αυλής με πατητή τσιμεντοκονία
 2. Αρμολόγημα τμημάτων πλακόστρωτης αυλής
 3. Βάψιμο τμημάτων εξωτερικού χώρου (κορνίζες, γρηπίδες, πεζούλια ,κιγκλιδώματα , πέργκολα κλπ)
 4. Τοποθέτηση σύνδεση ειδών υγιεινής
 5. Σύνδεση αποχέτευσης και ύδρευσης για τουαλέτα ΑΜΕΑ.
 6. Καλλωπισμός περιβάλλοντα χώρου με φυτεύσεις φυτών και τοποθέτηση αρδευτικού
 7. Κιγκλιδώματα στηθαία 20,60 μέτρα και δύο σιδερένιες πόρτες  2,75 και 1,65μέτρα αντίστοιχα.
 8. Είδη υγιεινής για τουαλέτα ΑΜΕΑ με τα υλικά σύνδεσης.
 9. Ηλεκτρολογική σύνδεση για φωτιστικά εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση φωτιστικών.
 10. Σύνδεση γεννήτριας
 11. Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών.

Για τις παραπάνω εργασίες μπορεί να προηγηθεί επίσκεψη στους χώρους του εργοταξίου προκειμένου να αξιολογηθεί η εργασία από τους υποψήφιους αναδόχους .Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 13Β/2021 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 2 (ΕΠΙΠΛΑ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.5).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες ή προμήθειες εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι την 30.05.2021. Η οικονομική και τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων μπορεί να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού η και μέρος των εργασιών /προμηθειών .

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΠΛΑ

 • 1 τεμ. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος κατ ελάχιστον 20KVA κλειστού τύπου με πίνακα αυτόματης μεταγωγής και προδιαγραφές CE
 • 4 τεμ. H/Y κατ ελάχιστον INTEL CORE i5 /8 GB RAM /WINDOWS 10
 • 4 τεμ. Οθόνη Η/Υ LED κατ ελάχιστον  23.8’’
 • 4 τεμ. Πληκτρολόγιο/mouse wireless
 • 1 τεμ. GoPro Hero 9 Camera
 • 1 τεμ. Web Camera Full HD
 • 1 τεμ. Σύστημα Karaoke με ασύρματα μικρόφωνα
 • 1 τεμ. Φωτοτυπικό -Πολυμηχάνημα κατ ελάχιστον laser/ έγχρωμο/Α3
 • 1 τεμ. Laptop κατ ελάχιστον 15,6 ” FHD /INTEL I5 /8 GB RAM /256 GB ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
 • 2 τεμ. Εξωτερική Κεραία WiFi κατ ελάχιστον 16DBI/5GH /716MGHZ CPU
 • 1 τεμ. Κονσόλα Φωτισμού 12 καναλιών
 • 1 τεμ. Splitter DMX 6 καναλιών
 • 1 τεμ. Ηλεκτρικό Πιάνο 88 KEYS
 • 1 τεμ. Σκαμπό Πιάνου ρυθμιζόμενο
 • 1 τεμ. Μίκτης ήχου 10 καναλιών με ενισχυτή
 • 4 τεμ. Ηχεία κατ ελάχιστον 200 Watt με woofer
 • 2 τεμ. Ηχεία  κατ ελάχιστον 500 Watt με woofer
 • Παρελκόμενα Εγκατάστασης ήχου – φωτισμού Καλώδια -Βύσματα κλπ ( 1 τεμ. Multicable 6χ6 30 μέτρα – Καλώδιο Σύνδεσης και προέκτασης συνεδριακού 10 μέτρα -36 τεμ Βύσματα τύπου xlr 12 τεμ Αρσενικό +12 τεμ Θυληκό + 12 τεμ SPEAKON – 300 μέτρα Καλώδιο Σήματος υψηλής αγωγιμότητας -1 τεμ Καλώδιο HDMI 20m μηδενικής απώλειας)
 • 8 τεμ Μικροφωνικό καλώδιο XLR -XLR 6m
 • 10 τεμ Μικροφωνικό Καλώδιο XLR -XLR 3m
 • 6 τεμ Μεγαφωνικό Καλώδιο SPEAKON SPEAKON 20m
 • 1 τεμ. Κεντρική Μονάδα Συνεδριακού
 • 5 τεμ. Μονάδα Συνέδρου με Μικρόφωνο
 • 2 τεμ. Διπλό Ασύρματο Σύστημα με ενσωματωμένη κεραία /2 πομπούς / ενσωματωμένο μικρόφωνο πέτου και δέκτη  
 • 4 τεμ. Δυναμικό Μικρόφωνο χειρός
 • 2 τεμ. Επιδαπέδια Βάση Ηχείων
 • 4 τεμ. Βάση Τοίχου ηχείων ρυθμιζόμενης γωνίας
 • 4 τεμ. Επιδαπέδια Βάση Μικροφώνου
 • 2 τεμ. Μπάρα Προβολέων LED
 • 2 τεμ. Τρίποδο Φωτισμού
 • 45 τεμ. αναλόγια για καρέκλες
 • 2 τεμ. αναλόγια ομιλητών και συνεδρίων
 • 5 τεμ. Ντουλάπες μεταλλικές
 • 5 τεμ. τραπέζια μικρά συνεδρίου
 • 3 τεμ. ρόλλερ παραθύρων
 • 1 τεμ. Καναπές τριθέσιος
 • 2 τεμ. πολυθρόνα έπιπλο
 • 1 τεμ. τραπέζι σαλονιού
 • 3 τεμ. ποδόμακτρα επαγγελματικά
 • 10 τεμ. κολωνάκια με κόκκινη ταινία
 • 2 τεμ. γραφείο ειδική κατασκευή
 • 1 τεμ. Επιτοίχιο Φαρμακείο
 • 2 τεμ Πίνακας Μαγνητικός Σεμιναρίων
 • 1 τεμ. Κλειδοθήκη
 • 2 τεμ. Στάντ Εντύπων
 • 4 τεμ. Καβαλέτο Ζωγραφικής Τρίποδο
 • 1 τεμ. Μηχάνημα Πλαστικοποίησης Α4
 • 1 τεμ. Μηχάνημα Πλαστικοποίησης Α3
 • 1 τεμ. Ελληνική Σημαία 135*90
 • 1 τεμ. Ευρωπαϊκή Σημαία 135*90
 • 2 τεμ. Μεταλλική Βάση
 • 15 τεμ.  Αναλόγιο Μουσικής
 • 1 τεμ. Πλυστικό μηχάνημα Επαγγελματικό
 • 1 τεμ. Ατμοκαθαριστής Επαγγελματικός
 • 1 τεμ. Μηχανή πλύσεως Δαπέδων Επαγγελματική
 • 1 τεμ. Ηλεκτρική Σκούπα
 • 2 τεμ. Κάδος Απορ/των 23 lit
 • 3 τεμ. Πεντάλ για WC
 • 3 τεμ. Πιγκάλ
 • 1 τεμ. Καδος Απορ/των 50 lit με πεντάλ
 • 2 τεμ. Κάδος Σταχτοδοχείο με πόδι
 • 2 τεμ. Κάδος Ανακύκλωσης Μπλε 50lit
 • 1 τεμ. Φυσητήρας-Αναρ/ρας βενζινοκίνητος
 • 1 τεμ. Ψυγείο – Βιτρίνα Συντήρησης
 • 2 τεμ. Ηλεκτρικός Βραστήρας 10 lit
 • 2 τεμ. Τηλεόραση κατ ελάχιστον 55’’ τεχνολογίας qled ή oled
 • 1 τεμ. Τηλεόραση κατ ελάχιστον 75’’ τεχνολογίας qled ή oled
 • 1 τεμ. Επιτοίχια Βάση για Τηλεόραση 75’’
 • 2 τεμ. Επιτοίχια Βάση για Τηλεόραση 55’’
 • 1 τεμ. Χρηματοκιβώτιο
 • 1 τεμ. Πινακίδα Plexiglass
 • 1 τεμ. Πινακίδα διπλή με πόδι Γ
 • 2 τεμ. Πινακίδα Πληροφοριών με Χάρτη
 • 1 τεμ. Πινακίδα Εσωτερικής Διακόσμησης 160*160
 • 4 τεμ. Εσωτερικά Κάδρα 95*50
 • 4 τεμ. Προβολέας LED 50W 3000Κ
 • 2 τεμ. Προβολέας LED 10W 3000Κ
 • 2 τεμ. Προβολέας LED 30W 3000Κ
 • 4 τεμ. Προβολέας LED με Ηλιακό Πάνελ 40W 3000K
 • 24 τεμ. Προβολέας Καρφωτός 28 CM – 6W
 • 10 τεμ. Φωτιστικό Ηλιακό + Λάμπα για Ηλιακό Φωτιστικό
 • 5 τεμ. Επιδαπέδιο Φωτιστικό Φ24
 • 2 τεμ. Προβολάκι LED 9W 3000Κ
 • 6 τεμ. Απλίκα LED 5W 3000Κ
 • 2 τεμ. Επιτοίχιο Φωτιστικό + 6 τεμ. Λάμπα LED E27

Για τις παραπάνω εργασίες μπορεί να προηγηθεί επίσκεψη στους χώρους του εργοταξίου προκειμένου να αξιολογηθεί η εργασία ή οι επιμέρους προδιαγραφές του εξοπλισμού  από τους υποψήφιους αναδόχους .Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ομάδα υλοποίησης του έργου η οποία έχει συσταθεί για αυτό τον σκοπό με το πρακτικό ΔΣ 13Β/2021 με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΡΙΩΝ 2021» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.4).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες σε ομάδες και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι τις 30/05/2021 .Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να αφορά σε ομάδα εργασιών και το σύνολο των εργασιών της ομάδας :

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021

Ηχογράφηση /Ηχητική επεξεργασία μουσικού παραμυθιού
Τεχνική και ηχητική κάλυψη 4 συναυλιών κιθάρας /μουσικής και παράλληλων εκδηλώσεων για το φεστιβάλ το 2021.  Η τιμή συμπεριλαμβάνει: (Ηχητική κάλυψη – Φωτιστική κάλυψη – Εξέδρα – Back line) και τεχνική κάλυψη παράλληλων εκδηλώσεων

ΟΜΑΔΑ Β  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΔΙΑΜΟΝΗ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021

Μεταφορές 3 μουσικών στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη)
Μεταφορά ενός ξένου μουσικού στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από εξωτερικό (Γερμανία) από και προς Μυτιλήνη)
Μεταφορά 4 μουσικών στον Μόλυβο (ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη)
Οδική μεταφορά 8 άτομα Μυτιλήνη -Μόλυβος  & Μόλυβος – Μυτιλήνη (αεροδρόμιο και λιμάνι)
Διαμονή και διατροφή για τους μουσικούς  για το 2021 (σύνολο 48 διανυκτερεύσεις και 48 γεύματα)

Αναβολή του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και “Lesvos Food Fest Challenge”.

Αγαπητοί συνεργάτες-εταίροι του Lesvos Food Fest,

Διανύοντας μια εποχή συγκρατημένης αισιοδοξίας σχετικά με τις ημερομηνίες ανοίγματος

της εστίασης και του τουρισμού και έχοντας ζυγίσει τα δεδομένα  στη συγκεκριμένη περίοδο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις σχετικά με την οργάνωση του Φεστιβάλ.

Βάσει του περιεχομένου του Συμφώνου Συνεργασίας που έχουμε συναποφασίσει, και με μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά τόσο στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου όσο και στο μέλλον του τουρισμού και των επιχειρηματικών κλάδων που συνδέονται με τη φιλοξενία, προσανατολιζόμαστε στην αναβολή του Lesvos Food Fest όπως αυτό έχει προγραμματιστεί, για το 2021.

Για τους παραπάνω λόγους και κατόπιν σύστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Τουρισμό Μολύβου αναζητούμε εναλλακτικές προτάσεις για να αποφευχθεί η αδρανοποίηση του Lesvos Food Fest.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την όποια απόφαση παρθεί με ομοφωνία των εταίρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τριετή πορεία του φεστιβάλ καθώς και τους στόχους που έχουμε θέσει για την προβολή της γαστρονομίας του νησιού μας. 

Μια από τις προτάσεις που  προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της COVID εποχής και έχει ως στόχο να ταξιδέψει τη Λεσβιακή γαστρονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι το

“Lesvos Food Fest Challenge“. 

Συνοπτικά το περιεχόμενο της δράσης:

Η οργάνωση του φεστιβάλ θα συλλέξει προϊόντα από τους 60 παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται κατά τα 3 χρόνια διεξαγωγής του και θα τα οργανώσει σε θεματικές συνταγών (Breakfast, Brunch, Ouzo, High Tea, Fingerfood κλπ)

Από την παραπάνω διαδικασία θα προκύψουν Lesvos Food Challenge Boxes με προϊόντα, τα οποία θα σταλούν σε ισάριθμους chef και μάγειρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό να τα εντάξουν σε συνταγές και να μαγειρευτούν live βάσει προγράμματος που θα καταρτιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο οι chef θα “προκαλούν” τον επόμενο συνάδελφο βάσει προγράμματος με τη μορφή “σκυταλοδρομίας”.

Θεωρούμε ότι η προαναφερθείσα δράση θα έχει την αποδοχή του κοινού και των συνεργατών μας και θα ενεργοποιήσει παλιές και νέες συνεργασίες.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας αφενός για την οργάνωση του φεστιβάλ και αφετέρου για τις

εναλλακτικές δράσεις καθώς και την πρόθεσή σας να συνδράμετε ενεργά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα κινητοποιηθούν για την προβολή της γαστρονομίας της Λέσβου.