ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής Εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για περιπατητικές διαδρομές που εντοπίζονται στο νησί της Λέσβου στην περιοχή Μολύβου Πέτρας.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου , σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου – επισκέπτη, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή και η μετέπειτα διαχείρισή της.

Η έρευνα θα αφορά την συλλογή και την ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συναντώνται στη ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από την χρήση της εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται σημαντικοί δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών.  

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει στοιχεία για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής συμβάλλοντας στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση της ως αειφόρο προορισμό.

Το νησί της Λέσβου αποτελεί μια από τις σημαντικότερές περιοχές βιοποικιλότητας με εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Με περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη φυτών, αποτελεί ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας της χώρας με πολλά από αυτά να εμφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο συγκεκριμένο νησί.

Η προαγωγή του αειφορικού μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Ταυτόχρονο η χρήση της εφαρμογής και η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών θα προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση η οποία με την σειρά της θα συντελέσει στην αύξησή του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικού και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  Το έργο « Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών» η περίπτωση Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω των προτεινόμενων δράσεως προάγει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών. Αρωγοί στη υλοποίηση της πρότασης θα είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της καθώς θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής εφαρμογής.

Το έργο προωθεί την ισότητα των φύλλων, τον εθελοντισμό, την Εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, τον παγκόσμιο πολίτη, την κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή.

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων- προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Επίσης αξιοποιεί τον υφιστάμενο χάρτη περιπατητικών διαδρομών της περιοχής Μολύβου και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπου παρουσιάζεται ένα σηματοδοτημένο δίκτυο διαδρομών της περιοχής.  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *