ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι πλέον εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 ο Φορέας εντάσσεται στους φορείς ” Κοινωνικής & Αλληλέγγυας οικονομίας” όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια ενναλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της Αλληλεγγύης, της συνεργασίας καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής Εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για περιπατητικές διαδρομές που εντοπίζονται στο νησί της Λέσβου στην περιοχή Μολύβου Πέτρας.

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου , σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου – επισκέπτη, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή και η μετέπειτα διαχείρισή της.

Η έρευνα θα αφορά την συλλογή και την ψηφιακή αποτύπωση πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συναντώνται στη ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από την χρήση της εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εμπειρίας των περιπατητών καθώς θα γίνονται σημαντικοί δέκτες σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών.  

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα περιλαμβάνει στοιχεία για την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής συμβάλλοντας στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση της ως αειφόρο προορισμό.

Το νησί της Λέσβου αποτελεί μια από τις σημαντικότερές περιοχές βιοποικιλότητας με εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Με περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη φυτών, αποτελεί ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας της χώρας με πολλά από αυτά να εμφανίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο συγκεκριμένο νησί.

Η προαγωγή του αειφορικού μοντέλου για την περιοχή του Μολύβου και της Πέτρας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Ταυτόχρονο η χρήση της εφαρμογής και η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών θα προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση η οποία με την σειρά της θα συντελέσει στην αύξησή του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικού και θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.  Το έργο « Αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών» η περίπτωση Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω των προτεινόμενων δράσεως προάγει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών. Αρωγοί στη υλοποίηση της πρότασης θα είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες της καθώς θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής εφαρμογής.

Το έργο προωθεί την ισότητα των φύλλων, τον εθελοντισμό, την Εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική οικονομία, τον παγκόσμιο πολίτη, την κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή.

Το προτεινόμενο έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων- προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Επίσης αξιοποιεί τον υφιστάμενο χάρτη περιπατητικών διαδρομών της περιοχής Μολύβου και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου όπου παρουσιάζεται ένα σηματοδοτημένο δίκτυο διαδρομών της περιοχής.  

Βίντεο προβολής της Λέσβου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Το καλοκαίρι του 2020, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην παραγωγή βίντεο, με στόχο την προβολή της Λέσβου ως προορισμός.

Στο πρώτο βίντεο, με τίτλο “Dreaming of Lesvos, The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ως προορισμός, όπου οι επισκέπτες δημιουργούν αναμνήσεις για μια ζωή:

Στο δεύτερο βίντεο, με τίτλο “Lesvos: a family sized island! The Other Aegean” αναδεικνύεται η Λέσβος ο προορισμός οικογενειακών διακοπών:

Δ.ΤΥΠΟΥ “ΤΑ ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”

“Lesvos Food Fest Challenge”.

Τα Λεσβιακά Προϊόντα Ταξιδεύουν στον Κόσμο

H οργανωτική επιτροπή του Lesvos Food Fest σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους εταίρους της διοργάνωσης, με μεγάλο προβληματισμό και κοινωνική ευθύνη όσον αφορά στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου συναποφάσισαν κατόπιν διαβούλευσης, την αναβολή του Lesvos Food Fest όπως αυτό είχε προγραμματιστεί για το 2021.

Ελπίζοντας  το 2022 να έχουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε την εμπειρία του Lesvos Food Fest απρόσκοπτα και με όλες μας τις αισθήσεις, αναζητήσαμε εναλλακτικές προτάσεις για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης.

Η πρόταση που επικράτησε φέτος είναι το “Lesvos Food Fest Challenge” η οποία προσαρμόζεται πλήρως στις νέες τάσεις της COVID εποχής και έχει ως στόχο να ταξιδέψει τη Λεσβιακή γαστρονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Στα πλαίσια της δράσης προ(σ)καλούμε τους παραγωγούς της Λέσβου και τους συνεργαζόμενους chef, μάγειρες και food bloggers εκτός Λέσβου σε μια δράση δικτύωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας.

Όσοι από τους παραγωγούς επιθυμούν να «ταξιδέψουν» τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δοκιμασίες, μαγειρέματα και παρουσιάσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Μείνετε συντονισμένοι με το site και τα social media του Lesvos Food Fest.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΡΙΩΝ 2021» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου για τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.4).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω εργασίες σε ομάδες και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία του Φορέα μέχρι τις 30/05/2021 .Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να αφορά σε ομάδα εργασιών και το σύνολο των εργασιών της ομάδας :

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021

Ηχογράφηση /Ηχητική επεξεργασία μουσικού παραμυθιού
Τεχνική και ηχητική κάλυψη 4 συναυλιών κιθάρας /μουσικής και παράλληλων εκδηλώσεων για το φεστιβάλ το 2021.  Η τιμή συμπεριλαμβάνει: (Ηχητική κάλυψη – Φωτιστική κάλυψη – Εξέδρα – Back line) και τεχνική κάλυψη παράλληλων εκδηλώσεων

ΟΜΑΔΑ Β  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΔΙΑΜΟΝΗ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021

Μεταφορές 3 μουσικών στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη)
Μεταφορά ενός ξένου μουσικού στον Μόλυβο (αεροπορικά εισιτήρια από εξωτερικό (Γερμανία) από και προς Μυτιλήνη)
Μεταφορά 4 μουσικών στον Μόλυβο (ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Μυτιλήνη)
Οδική μεταφορά 8 άτομα Μυτιλήνη -Μόλυβος  & Μόλυβος – Μυτιλήνη (αεροδρόμιο και λιμάνι)
Διαμονή και διατροφή για τους μουσικούς  για το 2021 (σύνολο 48 διανυκτερεύσεις και 48 γεύματα)

Αναβολή του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και “Lesvos Food Fest Challenge”.

Αγαπητοί συνεργάτες-εταίροι του Lesvos Food Fest,

Διανύοντας μια εποχή συγκρατημένης αισιοδοξίας σχετικά με τις ημερομηνίες ανοίγματος

της εστίασης και του τουρισμού και έχοντας ζυγίσει τα δεδομένα  στη συγκεκριμένη περίοδο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις σχετικά με την οργάνωση του Φεστιβάλ.

Βάσει του περιεχομένου του Συμφώνου Συνεργασίας που έχουμε συναποφασίσει, και με μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά τόσο στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου όσο και στο μέλλον του τουρισμού και των επιχειρηματικών κλάδων που συνδέονται με τη φιλοξενία, προσανατολιζόμαστε στην αναβολή του Lesvos Food Fest όπως αυτό έχει προγραμματιστεί, για το 2021.

Για τους παραπάνω λόγους και κατόπιν σύστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Τουρισμό Μολύβου αναζητούμε εναλλακτικές προτάσεις για να αποφευχθεί η αδρανοποίηση του Lesvos Food Fest.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την όποια απόφαση παρθεί με ομοφωνία των εταίρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τριετή πορεία του φεστιβάλ καθώς και τους στόχους που έχουμε θέσει για την προβολή της γαστρονομίας του νησιού μας. 

Μια από τις προτάσεις που  προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της COVID εποχής και έχει ως στόχο να ταξιδέψει τη Λεσβιακή γαστρονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι το

“Lesvos Food Fest Challenge“. 

Συνοπτικά το περιεχόμενο της δράσης:

Η οργάνωση του φεστιβάλ θα συλλέξει προϊόντα από τους 60 παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται κατά τα 3 χρόνια διεξαγωγής του και θα τα οργανώσει σε θεματικές συνταγών (Breakfast, Brunch, Ouzo, High Tea, Fingerfood κλπ)

Από την παραπάνω διαδικασία θα προκύψουν Lesvos Food Challenge Boxes με προϊόντα, τα οποία θα σταλούν σε ισάριθμους chef και μάγειρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό να τα εντάξουν σε συνταγές και να μαγειρευτούν live βάσει προγράμματος που θα καταρτιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο οι chef θα “προκαλούν” τον επόμενο συνάδελφο βάσει προγράμματος με τη μορφή “σκυταλοδρομίας”.

Θεωρούμε ότι η προαναφερθείσα δράση θα έχει την αποδοχή του κοινού και των συνεργατών μας και θα ενεργοποιήσει παλιές και νέες συνεργασίες.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας αφενός για την οργάνωση του φεστιβάλ και αφετέρου για τις

εναλλακτικές δράσεις καθώς και την πρόθεσή σας να συνδράμετε ενεργά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα κινητοποιηθούν για την προβολή της γαστρονομίας της Λέσβου.

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου από την ίδρυσή του, αναπτύσσει  και προβάλλει σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλών και σηματοδοτημένων περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών από διάφορες περιοχές του νησιού Μόλυβο, Πέτρα, Μανταμάδο κλπ.  καθώς και σημεία με ενδιαφέρον περιβαλλοντικό, γεωλογικό και παρατήρησης πουλιών για όλη την Λέσβο με σκοπό να προσφέρει στον επισκέπτη την άμεση επαφή με την φύση τους κατοίκους και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής.

Το δίκτυο βασίζεται σε παλιά μονοπάτια επικοινωνίας μεταξύ των χωριών που συμπληρώνονται με την χρήση αγροτικών δρόμων.

Όλη αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στον χάρτη περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών που εκδίδει και διανέμει ο Φορέας τα τελευταία χρόνια και αφορά την ευρύτερη περιοχή Σκαμνιάς, Μολύβου, Πέτρας και ορεινού όγκου του Λεπετύμνου. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επισκέπτες που επιθυμούν να περπατήσουν σε όμορφες κοιλάδες, υγροτόπους, δάση περιοχές Natura,κλπ.

Στο χάρτη επίσης απεικονίζεται η διαδρομή του διεθνή αγώνα δρόμου βουνού Lesvos Trail και υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους περιπατητές και ποδηλάτες που κινούνται σε αυτές τις διαδρομές.

Για τους παραπάνω λόγους και σε μία πολύ δύσκολη περίοδος για τον τουρισμό της Λέσβου ζητάμε την συμβολή σας και την έμπρακτη βοήθειά σας.

Συγκεκριμένα ζητάμε τον καθαρισμό των μονοπατιών την περίοδο μετά το Πάσχα ως τέλος Μαΐου. Ειδικά φέτος με τις έντονες βροχοπτώσεις χρειάζεται καθαρισμός ιδιαίτερα από τα χόρτα και κάποια κλαδέματα ώστε η διέλευση να είναι βατή.

Τα μονοπάτια που προτείνουμε παρέμβαση και έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα είναι:

Α) Σκαμνιάς Λεπετύμνου Κρύα Βρυση

Β) Λιμνοδεξαμενή Βαφειός

Γ) Πέτρα Πετρί Λυγώνα

Δ) Πέτρα Λυγώνα Βαφειός

Ε) Λυγώνα Άγιος Δημήτριος

ΣΤ) Βαφειός Λαγού

Ζ)   Άναξος Λαφιώνα

Πιστεύουμε στην θετική ανταπόκριση του αιτήματος που θα συμβάλει στην ανάδειξη του περιπατητικού τουρισμού στην περιοχή μας για όποιους επισκέπτες αποφασίσουν σε αυτή την δύσκολη περίοδο να επισκεφτούν το νησί μας. Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποδείξουμε στο συνεργείο τα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση.

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, οι εκλογικές διαδικασίες του Φορέα Τουρισμού Μολύβου με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία είχαν είδη προηγηθεί στις 7 Μαρτίου.

Το 11μελές Διοικητικό  Συμβούλιο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, στο οποίο εκπροσωπούνται με ποσόστωση όλες οι κατηγορίες των μελών( Ξενοδόχοι, Τουριστικοί Πράκτορες, Εστιάτορες και Συναφή, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια-Διαμερίσματα, Λοιποί Επαγγελματίες και Δημότες κλπ), συστάθηκε ομόφωνα σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση και την κατανομή αρμοδιοτήτων:

ΜΟΛΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ  (Εστίαση & Συναφή Επαγγέλματα)  

Πρόεδρος, Συντονιστής Ομάδας Παρέμβασης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΗΣ  (Τουριστκό Πρακτορείο)

Αντιπρόεδρος, Συντονιστής Ομάδας Υλοποίησης Προγραμμάτων

ΒΑΤΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ  (Τουριστικό Κατάστημα)

Γραμματέας, Συντονιστής Ομάδα Προβολής

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ  (Επαγγελματίας)

Ταμίας, Συντονιστής Ομάδας Πολιτισμού και Πολυχώρου  Πολιτισμού  «Δεσμός».

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΡΙΤΑ  (Τουριστικό Πρακτορείο)

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Συντονίστρια Φεστιβάλ Ευεξίας

ΧΑΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  (Ξενοδοχείο)  

Συντονιστής Φεστιβάλ Γαστρονομίας  

ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  (Τουριστικό Κατάστημα)

Συντονιστής Ομάδας Κοινωνικής Προσφοράς και Πρώτων Βοηθειών.

ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επαγγελματίας)

Συντονιστής Αθλητικών Διοργανώσεων

ΜΩΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ξενοδοχείο)

Συντονιστής  Ομάδας Εκδηλώσεων Πέτρας

ΚΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΖΑ (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)

Συντονίστρια Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάλας «Αρίων» και Συντονίστρια Σχολείου Επιμόρφωσης

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δημότης)  

Συντονιστής Ομάδας Περιβάλλοντος

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

ΒΑΜΒΟΥΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΦΦΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Κλείνοντας την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ. Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου κ. Μόλβαλης Νίκος, τόνισε τον παρεμβατικό και αναπτυξιακό ρόλο του Φορέα όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή του και πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι σε μία μικρή τοπική κοινωνία, όπως η δική μας, η συνεργασία και δραστηριοποίηση όλων.

Ευχαρίστησε όλα τα μέλη που προσήλθαν και συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και

καλωσόρισε τα νέα μέλη του Δ. Συμβουλίου  που θα φέρουν φρέσκο αέρα και νέα πνοή στην πορεία του Φορέα.

Παράλληλα κάλεσε όλους να συμμετέχουν ενεργά στην σύσταση των νέων ομάδων έργου που θα ανανεωθούν το επόμενο διάστημα και να συμμετέχουν στην διαβούλευση για τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες που θα ανοίξει ο Φορέας για  την μετεξέλιξή του και την πορεία του στην δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή του.

Δ.ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2017-2020 ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Μαρτίου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ η Εκλοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Φορέα Τουρισμού Μολύβου. Στη συνέλευση παρουσιάστηκε ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός, και στο τέλος έγινε η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών οι οποίες αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Μαρτίου.

Ο ταμίας κ. Μπακάλμπασης Νίκος παρουσίασε  τον οικονομικό απολογισμό και διάβασε το πρακτικό από τον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής, τονίζοντας την μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Φορέας αυτά τα χρόνια στηριζόμενος στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, στις συνεργασίες με άλλους Φορείς  αλλά και στην μεγάλη οικονομική συμβολή των μελών του.

Ο Πρόεδρος  του Φορέα κ. Μόλβαλης Νίκος  παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό από το 2017 ως σήμερα, τονίζοντας την συμβολή του Φορέα στην τουριστική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάδειξη της περιοχής.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Στην οργάνωση των δραστηριοτήτων μέσα από ένα οργανωμένο και στελεχωμένο γραφείο και ευχαρίστησε το Σωματείο Εστιατόρων για την συμβολή του σε αυτό μέσα από τα κοινά γραφεία που υπάρχουν.

Για την Προβολή της Λέσβου:

Στις ενέργειες με την υλοποίηση του brand Lesvos the other Aegean και την χρήση εφαρμογών online επικοινωνίας στα social media.

Για την συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και υιοθέτηση από τον Δήμο του brand Lesvos the other Aegean.

Για την νέα μελέτη για την επανατοποθέτηση της Λέσβου στις τουριστικές αγορές μετά την επιρροή του μεταναστευτικού σε συνεργασία πάλι με το Αμερικάνικο Κολέγιο «Ανατόλια» .

Για την παραγωγή φωτογραφικού υλικού και τις στοχευμένες καμπάνιες για την προβολή της Λέσβου μέσω social media.

Για την υποστήριξη των σημαντικών εκθέσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Για την συμμετοχή στην παγκόσμια πλατφόρμα Skyline με ζωντανή λήψη απευθείας από το λιμάνι του Μολύβου.

Για την συνεχή φιλοξενία όλα αυτά τα χρόνια, δημοσιογράφων, bloggers, καναλιών, με αφιερώματα για την Λέσβο, τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, τα γαστρονομικά και πολιτιστικά φεστιβάλ με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση της εικόνας του προορισμού.

Για την παραγωγή βίντεο και επικοινωνιακού υλικού για την προώθηση της Λέσβου που έγινε το 2020 με την συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν ανέβει στα  social media του LESVOS THE OTHER AEGEAN τα δύο βίντεο με μεγάλη ανταπόκριση.

Για την προβολή της περιοχής και την πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω των εκδόσεων με την εφαρμογή της ταυτότητας LESVOS THE OTHER AEGEAN: Free press στην Ελληνική- Αγγλική και Τουρκική γλώσσα, Χάρτης περιπατητικών & ποδηλατικών διαδρομών,

Χάρτης οικισμών Μολύβου -Πέτρας, Αρχαιολογικό φυλλάδιο οικισμού Μολύβου κλπ

Για τον Πολιτιστικό Τουρισμό:

Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Αρίων : Ένας πολιτιστικός θεσμός που κλείνει φέτος 9 χρόνια λειτουργίας. Με σπουδαίες συναυλίες και εκδηλώσεις στο Μόλυβο αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Παράλληλα για την λειτουργία της Ακαδημίας Κιθάρας όπου συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και του μουσικοθεατρικό εργαστήρι για παιδιά.

Παράλληλα το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Αρίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα LEADER της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε με προϋπολογισμό για τα δύο έτη 2019-2020  συνολικά 57746,52 €. Οι δράσεις του 2020 θα γίνουν το 2021 λόγω αναστολή εξαιτίας της πανδημίας.

Για την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Μολύβου. Ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ που είναι μέλος του δικτύου, και με το οποίο ο Φορέας συνεργάζεται και υποστηρίζει ενεργά.

Για την συνεργασία για την υλοποίηση τοπικών Πολιτιστικών δρώμενων σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο παραδοσιακών χορών «ο Μόλυβος» (Φεστιβάλ Παραδοσιακών χωρών, κλήδονας, βραδιά καντάδας, ) τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτρας και άλλους φορείς και συλλόγους της περιοχής.

Για το Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού Μολύβου. Ένα παιχνίδι θεσμός που συνεχίζεται κάθε χρόνο.  Ένα παιχνίδι που μέσα από αυτό μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να αγαπάμε, να κυνηγάμε!!.

Για τον Αθλητικό και Περιηγητικό Τουρισμό:

Διεθνείς Ποδηλατικοί Αγώνες – Μolyvos urban MTB.

Μία αθλητική διοργάνωση που ξεκίνησε πριν 6 χρόνια εξελίχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που ξεπερνά πλέον την Λέσβο και μας τοποθετεί αθλητικά στον παγκόσμιο χάρτη της ορεινής ποδηλασίας. Λόγω πανδημίας η διοργάνωση θα συνεχιστεί το 2022 που αρχίζει νέα ολυμπιακή περίοδος για τους διεθνείς αθλητές οι οποίοι παίρνουν βαθμούς για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Διεθνείς αγώνες τρεξίματος βουνού – Lesvos Trail, που διοργανώνονται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου εδώ και τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ και με την υποστήριξη τοπικών φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Λόγω πανδημίας η διοργάνωση θα συνεχιστεί το 2022

Δημιουργία της ομάδας των «Οικοπεριηγητών» η οποία υποστηρίζει τον καθαρισμό, την σήμανση και την βατότητα των περιπατητικών διαδρομών και συμμετέχει σε περιπατητικές εξορμήσεις στα μονοπάτια όλης της Λέσβου.

Για τον Γαστρονομικό Τουρισμό:

Lesvos Food Fest, Φεστιβάλ Γαστρονομίας Λέσβου.

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου κεντρικός οργανωτής του Lesvos Food Fest, μαζί με τους συνεργαζόμενους εταίρους από όλη την Λέσβο, συνεχίζουν να στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη της γαστρονομίας της Λέσβου ως ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν, συγκεντρώνοντας με την ανεκτίμητη βοήθεια των κατά τόπους φορέων όλη την ουσία της παραδοσιακής και σύγχρονης Λεσβιακής κουζίνας.

Για την υποστήριξη του φεστιβάλ έγινε παραγωγή βίντεο για την διοργάνωση του 2017,  έχει παραχθεί πλούσιο επικοινωνιακό και συμμετείχαμε στο τηλεοπτικό γύρισμα με την Νταιάν Κοχύλα για την αμερικάνικη τηλεόραση.

Στο εξωτερικό το 2018 διοργάνωση – παρουσίαση τοπικών προϊόντων στην κεντρική πλατεία Schumen των Βρυξελλών σε συνεργασία με το A.Discovering Network και του Olive Tree Group.

Διοργάνωση των «Ελλήνων Πάσχα στον Μόλυβο» το 2018,  με την υποστήριξη όλων των τοπικών συλλόγων. Ένα μεγάλο εορταστικό γύρισμα από την ΕΤ3 που έγινε στο λιμάνι του Μολύβου, με την συμμετοχή του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών « Ο Μόλυβος » και την παρουσίαση των πλούσιων πασχαλινών εθίμων και εδεσμάτων που προβάλλει τον γαστρονομικό πλούτο του νησιού.

Για τον Τουρισμό Ευεξίας:

Την ίδρυση το 2018 το Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου-Lesvos International Euphoria Festival.

Στόχος του φεστιβάλ είναι η δυναμική προβολή της εναλλακτικής και της μοναδικά ενεργειακής Λέσβου ενός τόπου όπου οι επισκέπτες  βρίσκουν έναν ιδανικό προορισμό για να ανακαλύψει ο καθένας τον εαυτό του και να βοηθηθεί από τους γρήγορους ρυθμούς και τις πιέσεις της καθημερινότητας, περιτριγυρισμένοι από την θεραπευτική ενέργεια και την πλούσια φύση της Λέσβου.

Για την Κοινωνική Προσφορά:

Υλοποιήσαμε σεμινάριο κατάρτισης για την βασική υποστήριξη ζωής. Το σεμινάριο κατάρτισης πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ στο Συνεδριακό Κέντρο της Πέτρας και είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να πάρουν σχετικό δίπλωμα, δημότες και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής Μολύβου – Πέτρας σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την βασική υποστήριξη ζωής(BLS) και την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Τοποθέτηση Απινιδωτών : με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έγινε τοποθέτηση 2 απινιδωτών με ειδικό κουτί για εξωτερική τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία στον Μόλυβο και στην Πέτρα. Παράλληλα υπάρχουν χορηγίες και για άλλους απινιδωτές που θα τοποθετούν το επόμενο διάστημα καθώς και χορηγίες σε υλικό πρώτων βοηθειών που θα αποτελέσει την βάση για την δημιουργίας ομάδας υποστήριξης σε πρώτες βοήθειες.

Εκδηλώσεις την Κυριακή των Βαΐων.

Με το κυνήγι πασχαλινών αυγών και την περιφορά των Βαΐων.

Δράσεις καθαρισμού συνεχώς με τους εθελοντές μας, από την ίδρυση του Φορέα με καθαρισμό παραλιών, οικισμών, μονοπατιών κλπ

Για δράσεις εκπαιδευτικές, συναντήσεις, ημερίδες:

Σχολείο Τουρισμού και Γαστρονομίας: Θεσμοθετείτε από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου αυτή την χρονιά. Πριν λίγες ημέρες υπογράφτηκε η σύμβαση με την ΕΤΑΛ για την χρηματοδότησή των εκπαιδευτικών δράσεων για τα επόμενα δύο χρόνια, μέσου του προγράμματος LEADER που έχει ενταχθεί με το ποσό των 19.058 €.

Με έναν καφέ… Δημιουργούμε !!!  Στο πλαίσιο των συναντήσεων ενημέρωσης  και διαλόγου του Φορέα Τουρισμού Μολύβου για διάφορα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Μία δράση που γινόταν κάθε χρόνο συνεχώς και διακόπηκε αυτή την χρονιά λόγω κορονοϊού.

Παρουσίαση των εφαρμογών της καμπάνιας “Lesvos: After all, it’s still the Aegean” για την προβολή και προώθηση της Λέσβου ως διακριτού προορισμού.

Στην διοργάνωση Διημερίδας Επιμόρφωσης Τουρισμού το 2018,  

Ημερίδα ενημέρωσης επαγγελματιών σε συνεργασία με το Σωματείο Εστιατόρων Μολύβου , την ΠΟΕΣΕ και την ΓΣΒΕΕ.

Ενημερωτικής συνάντησης με θέμα « Πλοηγούμε τις επιχειρήσεις του Τουρισμού» σε συνεργασία με την Eurobank.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης social media.

Ανοιχτές συναντήσεις με την ΕΤΑΛ και τους επαγγελματίες που αφορούσε το νέο πρόγραμμα του Leader κλπ.

Στην συνεργασία με το τουριστικό πρακτορείο Lesvorama και την εταιρεία denture Avrasya Group για την υλοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Πέτρας με το Κουτσούκογιου. Μία ενέργεια που ήρθε να επικυρώσει τις προσπάθειες του Φορέα από την ίδρυσή του για την Πύλη της Πέτρας. Ελπίζουμε γρήγορα να τελειώσει η πανδημία και να δούμε ξανά την λειτουργία της Πύλης με την σύνδεσή της με τα απέναντι παράλια.

Για τα προνόμια για τα μέλη του δικτύου:

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου συνεχίζει με την INTERAMERΙCΑΝ την συνεργασία με την σύναψη συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης.

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό προνόμιο, που εξασφάλισε ο Φορέας για τα μέλη του δικτύου και έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην προστασία των μελών και των οικογενειών τους και να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσχέρειες, που μπορεί να δημιουργηθούν από απρόοπτα περιστατικά.   

Πιστοποίηση μελών με εφαρμογή της ταυτότητας Lesvos the other Aegean και τοποθέτηση ειδικού σήματος, ειδική προβολή στην ιστοσελίδα και στις εκδόσεις είναι μερικά από τα προνόμια.

Πολυχώρος Πολιτισμού «Δεσμός»

Με την ένταξή του στο πρόγραμμα LEADER της ΕΤΑΛ για την: «Δημιουργία Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», με συνολικό προϋπολογισμό (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 243.146,81 €.

Ήδη το έργο υλοποιείται και θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2021.

Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος πολιτισμού για όλη την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, ένας χώρος που θα ταυτιστεί με τον πολιτισμό του Μολύβου και παράλληλα θα συνδράμει και θα υποστηρίξει την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λέσβου.

Κλείνοντας τις διαδικασίες της συνέλευσης ο Πρόεδρος του Φορέα κ. Μόλβαλης Νίκος ευχαρίστησε  τα μέλη του απερχόμενου Δ. Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ τους τονίζοντας το μεγάλο έργο που έγινε σε αντίξοες συνθήκες και υπηρετώντας τις καταστατικές λειτουργίες του Φορέα.

Παράλληλα εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου ευχαρίστησε όλα τα μέλη του δικτύου για την συνδρομή και την στήριξή τους στην ανάπτυξη μιας  τόσης σημαντικής δραστηριότητας που τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά και εκτός Λέσβου.